Call: 400-669-8850 | E-mail: info@biotyscience.com

金属纳米材料

当前位置:首页 >>产品中心 >>生物材料 >>金属纳米材料

Content

Contact us

Biotyscience Inc

Tel 400-669-8850

E-mail info@biotyscience.com

QQ  499854788

       82458988


1
Cat NoProduct NameConcentrationSizeABC-SPG-10Protein G Silver Nanoparticles, 10 nm0.2 mg/ml2 mlABC-SPG-20Protein G Silver Nanoparticles, 20 nm0.2 mg
2
Cat NoProduct NameConcentrationSizeABC-SPA-10Protein A Silver Nanoparticles, 10 nm0.2 mg/ml2 mlABC-SPA-20Protein A Silver Nanoparticles, 20 nm0.2 mg/m
3
Cat NoProduct NameConcentrationSizeABC-SH-10Anti-Human Silver Nanoparticles, 10 nm0.2 mg/ml2 mlABC-SH-20Anti-Human Silver Nanoparticles, 20 nm0.2 mg/m
4
CatProduct NameSizeABC-SM-1-10甲基化银纳米颗粒,Methyl-PEG2000-SH, 10 nm0.5 mlABC-SM-1-20甲基化银纳米颗粒,Methyl-PEG2001-SH, 20 nm0.5 mlABC-SM-1-30甲基化银纳米颗粒,Methyl-PEG2
5
CatProduct NameODSizeSurfaceABZP-16-5PEG化银纳米颗粒, 5 nm110 mlNH2/COOHABZP-16-10PEG化银纳米颗粒, 10 nm110 mlNH2/COOHABZP-16-15PEG化银纳米颗粒, 15 nm110 mlNH2/COOHABZP
6
Cat NoProduct NameConcentrationSizeABSB-10Biotin Silver Nanoparticles, 10 nm0.2 mg/ml2 mlABSB-20Biotin Silver Nanoparticles, 20 nm0.2 mg/ml2 mlABSB-30
7
Cat NoProduct NameConcentrationSizeABZA-17-5Streptavidin Silver Nanoparticles, 5 nm0.2 mg/ml2 mlABZA-17-10Streptavidin Silver Nanoparticles, 10 nm0.2
8
Cat NoProduct NameODSizeSurfaceABZP-16-5PEG Silver Nanoparticles, 5 nm110 mlNH2/COOHABZP-16-10PEG Silver Nanoparticles, 10 nm110 mlNH2/COOHABZP-16-15P
9
Cat NoProduct NameODSizeABZO-15-5Oil Silver Nanoparticles, 5 nm110 mlABZO-15-10Oil Silver Nanoparticles, 10 nm110 mlABZO-15-15Oil Silver Nanoparticles
10
Cat NoProduct NameSizeSurfaceConcentrationABZW-12-5Silver Nanoparticles, 5 nm10 mlCITRATE0.05 mg/mlABZW-12-10Silver Nanoparticles, 10 nm10 mlCITRATE0.
共 3 页页次: 1/3 页首页上一页123尾页 转到
咨询热线:
Phone:400-669-8850 Phone:136-8125-6816
在线客服:
产品服务-1点击这里给我发消息QQ交谈
产品服务-2点击这里给我发消息QQ交谈
产品咨询-3点击这里给我发消息QQ交谈
微信二维码:
公司官网: biotyscience.com